logo prehis.cz Cestování Schwarzenberg Rozhledna krále Alberta

Schwarzenberg - kostel sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 5. 12. 2015

Historie: V časech, kdy se starý kostel ve Schwarzenbergu ukázal jako příliš těsný a nevzhledný, přišla k obyvatelům města záchrana v podobě nového nádherného kostela. Myšlenka na jeho vznik vzešla od saského kurfiřta Johanna Georga III. a místního úředníka Balthasara Lehmana, právě když polovina pozemku, kde dříve stál zámek, zůstala po požáru v roce 1629 prázdná. Dne 6. května 1690 byl položen základní kámen a tuto událost zaznamenala cínová tabulka, svědčící o nadšení a účasti místních obyvatel na této stavbě.

Plány pro tento nádherný kostel vytvořil Johann Georg Roth, architekt z nedalekého Lößnitzu. Stavbu pak svěřili do rukou místních mistrů - zednického mistra Johanna Georga Pauliho a tesaře Samuela Georga, oba od Schwarzenbergu. Po devíti letech pilné práce byl nový kostel konečně vysvěcen 22. října 1699.

Barokní oltářová mřížka, vytvořená v roce 1721 Zachariasem Georgim, také místním rodákem, zdobí interiér kostela. Krása tohoto místa byla dokončena instalací zbytku věže a kříže na jejím vrcholu 17. července 1722. O pouhých šest let později byla přidána bohatě zdobená střecha, která novému kostelu přinesla nadregionální slávu.

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Georgen-Kirche_(Schwarzenberg)

Dojmy: Nádherný kostel, který stojí před branami zámku tak, že to vypadá že je jeho součástí.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
×