logo prehis.cz Cestování Flossenbürg

Schwarzenberg

Informace

Městský erb:

wappen_schwarzenberg_erzgebirge_28911851844_o

Navštíveno: 5. 12. 2015

Historie: Schwarzenberg, s první zmínkou o svém existenci datovanou až do roku 1282 v souvislosti s místním hradem, který pravděpodobně vznikl už kolem roku 1150, nese v sobě bohatou historii. Malé město se rozvinulo kolem hradu, jehož podoba se v 16. století změnila na kurfiřtský lovecký zámek, zároveň centrum kurfiřtských úřadů.

V 19. a na začátku 20. století zažilo město významný průmyslový rozmach, který však silně postihla hospodářská krize 30. let 20. století. Osud města pak zcela nečekaně zasáhla druhá světová válka. Po bezpodmínečné kapitulaci Třetí říše v roce 1945 zavládla ve Schwarzenbergu specifická situace. Z nejasných důvodů nebylo město obsazeno žádnou vítěznou mocností, což vedlo k vytvoření 11. května tzv. Antifašistického akčního výboru. Tato skupina, složená především z komunistů a sociálních demokratů, převzala moc nad městem i okolními obcemi a čelila katastrofální humanitární situaci. Přes veškeré snahy o pomoc od spojeneckých vojsk bylo na místní úrovni nutno zabezpečit výživu pro desetitisíce uprchlíků, válečných zajatců a vězňů.

Až 24. června 1945 vstoupila do města sovětská armáda na základě dohod o vymezení okupačních zón v Německu. Členové akčního výboru byli potvrzeni ve svých funkcích, někteří z nich setrvali v moci i po vzniku Německé demokratické republiky. Tato nečekaná epizoda, kterou zpopularizoval román Stefan Heyma z roku 1984 pod názvem "Schwarzenberg", zaznamenala další zvrat v historii města. Po roce 1948 se zde usadila první a jediná východoněmecká továrna na automatické pračky, obohacující průmyslové dějiny Schwarzenbergu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg_(Sasko)

Dojmy: Velmi krásné historické město, kde byly krásné vánoční trhy.

Mapa

Památky a zajímavosti

kostel sv. Jiří ve Schwarzenbergu
rozhledna krále Alberta ve Schwarzenbergu
zámek Schwarzenberg ve Schwarzenbergu
zvonice