logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket socha sv. Jana Nepomuckého se zbytky mostu štola Vildenava

Loket - Šibeniční vrch

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: S velikou pravděpodobností se popravovalo i v Lokti, jako královském městě, ale kde to již je otázka jiná. Ví se, že do Lokte dojížděl kat jménem Karel Huss z Chebu. Ten byl nejen katem, ale i léčitelem a vzdělaným člověkem. Je dochován také útržek jeho rozhovoru s odsouzencem. „Milý Karle, přicházím, abych ho navštívil a se mu ukázal. Jsem ten, který musí na něm rozsudek smrti vykonati.“ Popraviště nejpravděpodobněji stálo na skalním ochozu nad městskou branou. Odtud totiž by byl odsouzenec krásně vidět z celého okolí. Dodnes je ve skále zaražen jakýsi železný kolík, který možná sloužil k ukotvení šibenice, či spíše litinového kříže, který byl zničen po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, a také který pravděpodobně nahradil onu šibenici.

Zdroj: http://www.cestomila.cz/clanek/1305-loket-po-vode-i-na-kole-pod-majestatni-hrad-ceskych-kralu

Dojmy: Výstup na pozůstatek šibenice je velmi náročný a prudký.

Mapa

Fotografie

×