logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket socha sv. Jana Nepomuckého Šibeniční vrch

Loket - socha sv. Jana Nepomuckého se zbytky mostu

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: V Lokti jsou v pozdním středověku doloženy dva mosty - Horní a Dolní. Předpokládá se, že oba byly původně dřevěné. Robičské předměstí bylo spojeno s protějším břehem mostem zvaným Rohrsteig, který je doložen již v roce 1637. Umístěn byl v místech dnešní lávky. Druhý most, nazývaný Kaisersteig, stál na místě, kde byl později pravděpodobně v průběhu v 18. století vybudován obloukový barokní kamenný most zvaný Jánský. Jeho torzo ve formě pilířů z kvádrů si lze prohlédnout na levém břehu řeky Ohře. Na něm se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vod i české země, který byl původně osazen na tomto kamenném mostě. Socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena roku 1734 neznámým místním sochařem. V roce 1928, když se budoval vedlejší silniční most, tak barokní byl z části zbourán a socha sv. Jana Nepomuckého byla přesunuta na současné místo. Roku 2016 pak byla socha restaurována restaurátorem Jiřím Kačerem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14482974

Zdroj: Naučná tabule.

Dojmy: Socha je pěkně udržována a stojí na kraji bývalého mostu. I když dříve byla pravděpodobně uprostřed.

Mapa

Fotografie

×