logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket kostel sv. Václava náhrobek dr. Glückseliga

Loket - Městské hradby

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: Podhradí zdejšího hradu bylo již počátkem 13. století opevněno. Město v té době bylo neprůjezdně a stála zde jen jediná brána, které byla součástí dnešní Černá věž. Dále zde byl malý průchod, který se jmenoval Robičská fortna na jižní straně hradeb, ale ta sloužila pouze občanům. Hradby se několikrát přestavovali a rozšiřovaly. Dolní brána, která byla také jedinou branou města, se postupně změnila na samostatnou pevnost se dvěmi věžemi, jež střežili místní mani. Tohoto stavu využíval také rod Šliků při svých sporech s měšťany v 15. – 16. století. Město získalo klíče od brány, až v roce 1562.

V průběhu a po třicetileté válce začaly na městském opevnění vyrůstat barokní bastiony. Následně město bylo roku 1663 vyhlášeno zemskou pevností, což zvětšilo péči o zdejší hradby. Na konci 18. století však Loket tento statut ztratil a hradby byly rozprodány majitelů domů poblíž. Některé části hradeb se stali součástí domů, jiné byli zbořeny, jako například západní strana, kde se postavila komunikace a most přes řeku Ohři. V 70. – 90. letech 20. století byli dochované zbytky hradeb důkladně opraveny. Ty dnes nabízí zajímavou procházku po okraji historického města. K hradbám patřila také zbrojnice, která ale byla přestavěna ve 30. letech 20. století na školu a pak nevhodně modernizována.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=8545&PARAM=11&tid=27130

Dojmy: Zajímavé že se dochovali i městké hradby. Již se těším až je prozkoumám pořádně.

Mapa

Fotografie

×