logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket kašna Městské hradby

Loket - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Farní gotický kostel byl postaven již před rokem 1240, avšak z tohoto roku se dochovala teprve první zmínka, kdy předal zdejší oblast král Václav I. do církevní správy rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Následně zde při tomto kostele byl roku 1305 založený špitál. Do roku 1293 byl zdejší kostel podřízený kostelu sv. Anny v Sedlci. V roce 1325 byl přidělen králem Janem Lucemburským k tomuto kostelu plebán, což je kněz ustanovený mimo biskupské sídlo. V roce 1473 když zdejší občané vyvolali úmyslně požár, kvůli nevoli vůči novému majiteli rodu Šliků, tak kostel vyhořel. Tehdejší majitel panství Matyáš Šlik poté nechal vyhořelí kostel znovu pozdně goticky obnovit a rozšířit. V interiéru kostela byla poté zřízena rodová hrobka rodu Šliků. Kostel byl dokončen a vysvěcen až v roce 1490. Roku 1578 byli zde instalovány nové varhany od karlovarského varhanáře Gabriela Rafaela Rottensteina. V létech 1594 – 1621 byl kostel protestanský, ale po třicetileté válce se sem vrátil opět katolický kněz. Následně v roce 1676 byla přistavěna ke kostelu malá kaple, kterou zaplatil měšťan Michal Geyer. Na konci 17. století ale kostel přestával dostačovat zdejší populaci, a tak byla roku 1701 započnuta barokní přestavba.

Přestavba hbitě pokračovala, avšak roku 1725 byla přerušena, z důvodu obrovského požáru, který uchvátil město. Během tohoto požáru celý kostel vyhořel. Zničený kostel byl pak barokně obnoven a rozšířen stavitelem Wolfem podle projektu stavitele Wolfganga Braunbocka. Z původního kostela se tak dochovala pouze část severní stěny, severní portál, obvodové zdi oltáře a spodní část věže. V letech 1725 – 1734 vyzdobil zdejší kostel J. B. Schmidt. Slavnostní otevření kostela pak proběhlo v roce 1734. V letech 1903 – 1905 proběhly poslední úpravy kostela, kdy bylo původní barokní cibulové zastřešení kostelní věže nahrazeno vysokou dlátkovou střechou s lucernou. V roce 1989 byla provedena rekonstrukce zdejších varhan a následně v 90. letech 20. století byla provedena celková rekonstrukce fasády kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/loket-kostel-sv-vaclava

Dojmy: Pěkný kostel, s nádherným interiérem. Uvnitř je pochovaný Jiří Popel z Lobkovic.

Mapa

Fotografie

×