logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 16/68 dům čp. 18/62

Loket - dům čp. 17/66

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento původně gotický středověký dům prošel v 18. století barokní přestavbou a v průběhu 1. poloviny 19. století empírovou přestavbou. Toto stavení má uvnitř dochovanou gotickou dispozici, a dokonce i některé zachované klenby. Dům stojí na historickém náměstí v Lokti, kde poukazuje a budí dojem dob minulých. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je řadový, zděný, omítaný a jednopatrový o třech osách. Střecha je sedlová s pěti vikýři a krytá eternitem. Průčelí je členěno kordonovou a hlavní římsou. Střední vstup a okna v přízemí jsou zaklenuta polokruhem. V patře jsou obdélná okna v profilovaných šambránách na podokenní římse. Přední část chodby je klenuta plackami na stlačených pasech a zadní část je klenuta segmentovou valenou střechou. Vlevo od chodby je místnost s plackami na stlačených pasech. Dále je schodiště a za ním klenuty stropy segmentově na traversy. Vpravo od chodby jsou valené klenby s nestejnými dvojicemi styčných výsečí. Celé patro je plochostropé. Sklep je kolmý k průčelí a má lomenou valenou klenbu, prostora před ním je klenuta nepravidelnou stoupavou valenou klenbou z lomového kamene."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20096763

Dojmy: Zajímavý domeček, který byl zrovna v době mé návštěvy na prodej. :D

Mapa

Fotografie

×