logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket Děkanství dům čp. 17/66

Loket - dům čp. 16/68

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Nárožní barokní dům, stojí na okraji náměstí, směrem k novému mostu nad řekou Ohří. Původně to byl gotický středověký dům, který prošel za celou dobu barokní a následně empírovou přestavbou. Poslední přestavby se pak dům dočkal roku 1920. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Je to nárožní zděný, omítaný jednopatrový dům 4 x 3 osách. Střecha je valbová na straně k mostu polovalbová s lichoběžníkovým čtyřosým štítem, na něm prkny imitováno hrázdění. Nad vstupním průčelím jsou tři vikýře do podkroví a dva menší nad nimi na půdu. Krytina je eternitová. Fasáda je členěna kordonovou a profilovanou hlavní římsou a při nárožích lizénami. Obdélná okna v plochých šambránách na podkrovní římse. Okno vlevo od vstupu je se segmentově zakončeným světlíkem, širší se stlačeným záklenkem. Dvorní fasáda je hladká. Střední chodba má v předu valenou klenbu půlkruhového průřezu se dvěma páry stýkajících se výsečí, vzadu segmentovou. Vlevo od chodby jsou tři místnosti: první s křížovou klenbou na kulových pilířích, druhá po poslední opravě plochostropá, třetí proti novému schodišti, klenuta valeně s jednou pětibokou výsečí, kolmo k štítovému průčelí. Vpravo od chodby je valeně klenutá místnost s pětibokými a štukovým eliptickým rámem a za ní další místnost plochostropá. Rovné stropy má také patro a podkroví. Sklepy o dvou prostorách klenuty valeně půlválcovou kamennou klenbou."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20566466

Dojmy: Bohužel jsem o něm nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×