logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Královské Pořičí hradiště Burgberk Nový hřbitov

Královské Pořičí - kostel sv. Kunhuty

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: První písemná zmínka je z roku 1240 v listině, kterou český Václav I. (1230–1253) uděluje řádu křížovníků s červenou hvězdou patronátní právo ke kostelu. I když se tato listina ztratila, vycházel z ní křižovnický kněz August Leopold Stöhr při psaní své knihy o karlovarských pamětihodnostech, vydané v roce 1810. Lze předpokládat, že kostel byl postaven nedlouho před rokem 1240. Rovněž při rekonstrukci kostela svaté Kunhuty probíhající na počátku devadesátých let 20. století byly objeveny románské prvky jednoznačně potvrzující stáří kostela Svaté Kunhuty, odpovídající počátkům 13. století. Viditelnými detaily jsou zejména malé románské okno v jižní stěně a kamenné ostění lomeného oblouku raně gotického portálu v severní stěně. Na rozhraní 17. a 18. století byla provedena přestavba kostela. Při ní došlo k přistavění ke staré kostelní lodi. Na západní straně to byla barokní předsíň a 8 metrů dlouhý, polygonálně uzavřený presbytář. Nad presbytářem se tyčí třináct metrů vysoká sanktusová věž, zakončená cibulovitou bání. Kostel byl nově zastřešen sedlovou střechou. K opětovnému vysvěcení došlo pravděpodobně roku 1701. Kostel byl postupně vybaven novým, převážně barokním mobiliářem. Kolem kostela je do dnešních dní zachovaná mohutná hřbitovní zeď.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Kunhuty_(Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD)

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík, škoda jen že původní hřbitov byl zavřený a nenaskytli se tak bohužel lepší záběry.

Mapa

Fotografie

×