logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Královské Pořičí Hornická architektura kostel sv. Kunhuty

Královské Pořičí - hradiště Burgberk

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: V Královském Poříčí bylo objeveno pravěké hradiště z mladší doby bronzové. Je to ojedinělý doklad pravěkého osídlení a existence opevněného sídliště v této oblasti. Zde budu citovat popis:

“Hradiště oválného půdorysu, na Z odděleno příkopem, který směrem k S mizí, na J přechází ve svah. Na S, J i V poloha chráněna svahem. Delší osa hradiště ve směru SZ-JV ca 45(55)m, kratší SV-JZ ca 25(40)m. Lokalita porostlá křovinami, při obvodu vzrostlejší listnaté stromy. Archeologická sondáž v prostoru hradiště i příkopu v r. 1984. ”

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/vysinne-opevnene-sidliste-hradiste-burgberk-archeologicke-stopy-20564515

Dojmy: Zajímavá památka, ale prolézat se mi to nechtělo, z důvodu prodírání se roštím.

Mapa

Fotografie

×