logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kynšperk nad Ohří kostel Nanebevzetí Panny Marie Kynšperský pivovar

Kynšperk nad Ohří - Kynšperská branka

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: V roce 1537 dostalo město Kynšperk povolení od císaře Ferdinanda I. ke stavbě městských hradeb. Ty tak nahradily původní jednoduché hradby. Z celého městského opevnění se zachovala pouze jižní goticko-renesanční brána, která vedla směrem k Chebu. Byla postavena někdy v průběhu 16. století a před touto hradbou se nacházelo židovské ghetto, a tak není divu že na místě stavby napravo se nacházela židovská modlitebna. Samotná brána je patrová stavba s mohutným průjezdem v přízemí a doškovou střechou. Stavení napravo zde bylo vystavěno někdy na počátku 18. století, jako patrová stavba se zděným přízemím z lomového kamene, roubeným patrem krytým bedněním a hrázděným štítem. V průběhu let 1726 - 1836 sloužila tato roubená stavba spolu s branou jako sídlo radnice a je uváděno že v letech 1780 - 1781 zde prováděl na bráně tesařské práce tesařský mistr Josef Feith. Sousední stavení nalevo od branky bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 - 1843, ale může být i starší. V tomto stavení pak sídlila obchodnická rodina rodu Ledererů. V roce 2000 zachovanou bránu zakoupila nadace Evropské Comenium v Chebu, která plánuje památku opravit a využívat ke kulturním účelům.

Zdroj: http://www.kynsperk.cz/mesto/pametihodnosti/kynsperska-branka/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-15264480

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestska-branka-17950417

Dojmy: Pěkně zachovalá městská brána, jen škoda že v době mé návštěvy nebyla ještě v tak dobrém stavu. Dále jsem bohužel o stavení na levo nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×