logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kostelní bříza tvrz Kostelní Bříza zámek Kostelní Bříza

Kostelní bříza - zaniklá obec Smrkovec

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: V dnes již zapomenuté části Slavkovského lesa, ležela dříve vesnice zvaná Schönfich, která po roce 1947 na krátko získala české jméno Smrkovec. Původ jména je odvozován od Zur schönen Ficht (u krásného smrku). Nejstarší písemné zmínky z roku 1360 jsou z lenní knihy rodu Leuchtenbergů, kde je uvedena jako Schönvicht, dále z roku 1365 je zápis Schonsicht, z roku 1369 pak Schonfeit, v roku 1370 Schonfiecht, 1384 Schonfieht, 1385 Schonfiecht, 1399 pak Schofrecht, 1405 také jako Sonúhiet, a nakonec roku 1606 jako Ssenfeht.

Tato vesnice byla typickou silniční formou kolonizačního tvaru, akorát v horní části vesnice, se několik stavení vymykalo německé kolonizační osadě tím, že byly postaveny v náznaku kruhu okolo kostela. Kruhový tvar obcí byl typický pro slovanské osídlení, za to pak silniční formu používali němečtí přistěhovalci. V horní části obce docházelo k rozvětvení ulice, ke kterému došlo pravděpodobně již v ranném věku obce. Tento tvar si obec zachovala až do svého konce. Založení obce je připisováno uhlířům, kteří si zde stavěli své milíře, následně sem pak začali přicházet horníci, kteří byli povoláni místní šlechtou, aby zužitkovali nerostné bohatství tohoto kraje.

Roku 1545 Smrkovec patřil rodu Šlikům, kteří o něj následně za podporu stavovského povstání přišli, kolem roku 1618, kdy byl zkonfiskován jejich majetek. Následně byl Smrkovec roku 1623 prodán Tachovskému pánu Janu Hussmannovi, ale ten nesplatil celou částku, a tak majetek v roce 1630 byl zabaven a prodán bratrům Metternichům. Následně vesnice měnila často své majitele. V roce 1756 získal vesnici jezuitský řád, ale bohužel chvíli nato roku 1773, zrušil císař Josef II onen řád a vesnice připadla do náboženského fondu. Ten následně získal při veřejné dražbě v roce 1790 hrabě František Jiří Karel Metternich. Z tohoto důvodu, když v roce 1848 byl zrušen feudalismus, Smrkovec skončil v okresu Planá V soudním okrese Kynžvart.

V následujícím období potkávali Smrkovec jak dobré, tak špatné události. Zdejším lidem se zde moc nedařilo, a tak si svůj špatný život užívaly slavnostmi. Tyto slavnosti byli tak velké a vyhlášené, že o nich byla dokonce napsaná píseň. Roku 1877 došlo k obrovskému požáru ve vesnici, kdy shořely veškeré historické dokumenty této vesnice. Po 1. stojí válce v roce 1930, bylo ve vesnici 562 obyvatel. Následně v období 2. světové války, zde sídlilo divizní komando Wehrmachtu. Po válce nejdříve došlo v roce 1946 k odsunu německého obyvatelstva, následně roku 1947 byla obec přejmenována na Smrkovec. Po odsunu němců, sem byli nastěhováni čeští občané, a dokonce zde byla 1. června 1946 otevřená místní Česká škola. Ale následně došlo k rozhodnutí vybudovat zde vojenský sektor, a tak nový Smrkovští obyvatelé dopadli stejně, jako původní němečtí obyvatelé, kteří byli odsunuti po 2. světové válce. Obec Smrkovec se stala cílem statečných Československých vojáků, kteří ji celou zničili i se všemi památkami a zajímavými místy.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/smrkovec/

Dojmy: Zajímavé je že si lidé myslí že zde ještě něco najdou.

Mapa

Fotografie

×