logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Horní Slavkov Popraviště Seidlhaus

Horní Slavkov - Porcelánka Horní Slavkov

Informace

Navštíveno: 15. 2. 2017

Historie: Čínský porcelán tato dvě slova nedali Evropanům spát dlouhou dobu. Není divu, že se v Evropě několikrát pokoušeli tento porcelán vyrobit, někdy úspěšněji někdy méně. První úspěšný pokus v Čechách se odehrál v malé vesničce Háje (Rabensgrün) přibližně 4 km od Horního Slavkova a měl ho na svědomí jistý Franz Anton Habertitzl v roce 1789. Protože se však jednalo o velmi nákladný podnik byl nucen založit družstvo, kam přispívali i místní statkáři. Když pak tento tvůrce roku 1792 zemřel, tak byli pokusy družstva o založení vlastní porcelánky v Bečově.

V roce 1792, vznikla první manufakturní porcelánka v Horní Slavkově. Založil ji hlavně důl mistr Jan Jiří Paulus, ale s ním také Jan Reumann a Jan Pöschl. Již v roce 1793 se snažili získat u úřadů privilegium na výrobu porcelánu, ale jejich snaha byla neúspěšná, vypadalo to, že úřady to nevydají z důvodu ohrožení výroby císařské Vídeňské porcelánky. Tak rozhořčeni, jim nezbývalo než porcelánku prodat, prodali ji roku 1800 vdově po bývalým vedoucím porcelánky Louise Sophii Greinerové rozené Wolfart.

Jakmile do továrny roku 1803 nastoupil doktor Jan Jiří Lippert, který byl současně i zetěm paní Greinerové, tak došlo ke zlomu. Hned roku 1808 odkoupil podíly dědiců porcelánky po paní Greinerové, a spojil se s důlním mistrem Václavem Haasem, hned přejmenovali podnik na Lippert a Haas. Místo oblých tvarů, se začali zaměřovat a napodobovat empírový porcelán z Vídně, anebo Míšeňský, co se týče umělecké tváře, na porcelánu se začali objevovat obrazy ze zdejší krajiny, ale i obrázky Prahy.

Roku 1812, získala továrna privilegium k výrobě porcelánu, díky hraběti Kolowratovy, což bylo pro ně v tehdejší době úžasné. Ale v letech 1812 - 1817 přišla krize, začali napoleonské války, a porcelán nešel na odbyt. Po roce 1817 se však zase vše změnilo a firma pomalu začala vzkvétat, i když v té době měla jen 21 zaměstnanců.

Roku 1819 byl zřízen dokonce i sklad ve Vídni a firmě se začalo velmi dobře dařit. Porcelán začal být vystavován na výstavách a vyhrávat i různá ocenění, bylo na něm obdivováno nejen kvalita, ale i obrazy, které byli inspirovány mytologií, ale i krajinami.

Jakmile zemřel Wenzel Haas, stal se jeho následovníkem Eusebius August Haas, který zdědil část firmy, které hodnota byla odhadována na 200 000 zlatých a zaměstnávala 250 zaměstnanců. Když zemřel roku 1843 pan Lippert, získala jeho podíl jeho dcera Emilie a zeť Johann Möhling, od kterého August odkoupil jeho podíl za 140 000 zlatých. Díky tomuto kroku, se August Haas stal jediným vlastníkem porcelánky. v druhé polovině 19. století, však začala klesat kvalita Slavkovského porcelánu z důvodu dravé konkurence jiných porcelánek, které měli jen průměrnou dekoraci a rychlou výrobu.

V roce 1857 August Haas zaměstnal Johanna Baptistu Čžjžka a hned na to roku 1867 předává firmu svému synovi Georgu Haasovi a jako společníka mu určí Johanna Čžjžka. Ti změnily jméno porcelánky na Haas & Czjzek a hned započali obrovskou modernizaci výroby. Díky tomu roku 1871 koupily porcelánku v Chodově a zaměstnávali 1000 dělníků.

Jejich úspěch se nedal zastavit a tak, i na počátku 20. století byl slavkovský porcelán velmi vyhledávanou komoditou a největší porcelánkou v Československu.

V roce 1908 v den jubilejního 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. byl oběma majitelům udělen šlechtický titul Georg Baron Haas von Hasenfels a J.B. Čžjžek Adler von Smidaich. Georg Haas již vlastní zámeček Mostov a kupuje hrad Bítov. Firma jako první u nás založila v Čechách pokladnu pro invalidy, vdovy, sirotky a penzijní pokladnu. Georg Haas umírá v roce 1914 a jeho podíl přechází na manželku Olgu. Podíl J.B. Čžjžka přechází roku 1923 na jeho syna Felixe žijícího ve Vídni. V letech 1924-1929 dosahovala výroba až 200 tun porcelánu měsíčně.

V roce 1930 vznikla akciová společnost Haas a Čžjžek, ale chvíli na to přišla hospodářská krize, která se dotkla této porcelánky velmi tvrdě. Mírné zlepšení přišlo až před 2. světovou válkou. V roce 1937 továrna vyhořela a roku 1942 zemřela Olga Haas, chvilku na to přesněji roku 1945 spáchal její syn Georg Haas ml. na hradě Bítov Sebevraždu.

24. října 1945 byla továrna Benešovými dekrety znárodněna.

Roku 1958 začala společnost Haas & Czjzek spadat pod podnik Karlovarský porcelán.

Roku 1992 když začala privatizace, tak se nevyhnula ani tomuto podniku a začal být používán opět název Haas & Czjzek. V roce 2009 vlastní většinu porcelánky Ruský majitel, díky tomu se porcelánka začala zaměřovat výhradně na východní trh.

Nyní již vlastní porcelánku opět český majitel, který se snaží zvětšit již tak velké jméno Haas & Czjzek.

Zdroj: http://haas-czjzek.cz/www.haas-czjzek.cz/cesky-porcelan/1-Haas-Czjzek/2-Historie-znacky.html

Dojmy: V budově bohužel nejsou prohlídky, ale i tak se zde dochovalo několik dobových stavení.

Mapa

Fotografie

×