logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Hřebeny hrad Hartenberg pivovar Hřebeny

Hřebeny - Pamětní kříž

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Tato památka je na současné místo umístěná až druhotně v roce 1979, původní umístění bylo na druhém břehu říčky Svatavy. Jedná se o mylně uváděný smírčí kříž, ve skutečnosti se spíše jedná o boží muka, která připomínají jednu nešťastnou událost. Tato muka jsou vzhledově velmi neobvyklá, jelikož vrchol není zakončen kapličkou, ale křížem na kterém je vyrytý text. Popis textu a výklad si dovolím zde citovat:

"Do přední strany je vytesán Kristův monogram IHS (Jesus Hominem Salvator – Ježíš Spasitel lidstva), zde ve středu písmene H s obloučkem vydutým vzhůru a z něj vycházejícím křížem. Pod monogramem se nacházejí tři hřeby zapíchané v srdci (Jedná se o znak řádu jezuitů). Pod znakem se nachází nápis „TAMA / BL“ jehož význam není dosud znám. Ze zadní strany se nachází nápis „… 709 / … IST.ER.T/ … N 9.MA/ … .FRISCHE. / V.LAN/ TZ.“. Mylná interpretace tohoto nápisu vedla k chybné domněnce, že se zde 9. května v roce 1709 stala vražda, což vedlo k zařazení tohoto kamenného objektu mezi smírčí kříže. Josef Brtek však archivním studiem doložil, že se o smírčí kříž nejedná, neboť v matrikách nenalezl v dané době žádnou zmínku o spáchané vraždě. Naopak nalezl záznam o úmrtí ze dne 6. května 1709, kde se uvádí, že po 6 týdnech byla nalezena ve Svatavě utopená dvacetiletá Markéta Frietzschová z Lomnice."

Zdroj: http://www.brno.npu.cz/barokni-socha/krize-a-kalvarie/vypis/detail/178-hrebeny-pametni-kriz-bozi/

Dojmy: Zajímavý kříž, který stojí bohužel na soukromém pozemku, ale naštěstí je krásně vidět od cesty. Co se týče nápisů, v době mé návštěvy byli nečitelné.

Mapa

Fotografie

×