logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dasnice tvrz Chlumek

Dasnice - zámek Chlumek

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Chlumek, zaniklá vesnice, je domovem pozdně barokního zámku, který je dnes považován za historickou památku. Tento zámek byl původně součástí statku, který v roce 1765 koupila rodina Nosticů od Veroniky Doroty z Becku. František Václav Nostic připojil statek k falknovskému panství a postavil zámek jako náhradu za starou tvrz.

S postupem času byl tento zámek nazýván "Starým zámkem", aby se odlišil od "Nového zámku", který byl postaven na konci 19. století a zbořen v roce 1983. Starý zámek ztratil svou sídelní funkci a byl využíván pro správu statku. Zůstal v držení Nosticů až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován a převzat státním statkem.

V průběhu 2. poloviny 20. století zámek postupně chátral. Po sametové revoluci vlastník Rekultivace Sokolov požádal o upuštění od památkové ochrany, ale Ministerstvo kultury žádosti nevyhovělo. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví, je částečně zajištěn, ale je neobydlený, nepřístupný veřejnosti a pokračuje v chátrání. Je uveden na seznamu ohrožených památek Národního památkového ústavu.

Architektonicky je zámek menší, volně stojící, patrový zděný objekt s obdélným půdorysem a šesti okenními osami. Má mansardovou střechu, která byla dříve vybavena volskými oky a vikýřky. Okna jsou zdobena šambránami, rovnými podokenními a lomenými nadokenními římsami. Šambrány zdobí také přední a zadní portály.

Zdroj: http://www.hrady.cz/?OID=2431

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumek_(star%C3%BD_z%C3%A1mek)

Dojmy: Krásný zámek, který se bohužel pomalu rozpadá.

Mapa

Fotografie

zámek Chlumek v Dasnicích
zámek Chlumek v Dasnicích
zámek Chlumek v Dasnicích
zámek Chlumek v Dasnicích
zámek Chlumek v Dasnicích
×