logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Chodov Evangelický kostel pamětní deska horníkům

Chodov - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: Původně stál na vršku nad nově založenou vesnicích Chodov, v 2. polovině 12. století pravděpodobně gotický dřevěný kostel. Byl založen cisterciánskými mnichy z Waldsaského kláštera někdy mezi léty 1165 - 1185. Roku 1355 přešla fara z rukou Waldsaského kláštera pod zprávu Pražského arcibiskupství a v následujících letech 1367 - 1369 jsou zde zmiňování první faráři. Někdy v této době, byl dřevěný kostel přestavěn na gotický kostel z lámaného kamene.

V letech 1523 - 1525 patřil dle loketského urbáře příjem tohoto kostela v Chodově mezi ty nejnižší. V této době, se ve zdejším kraji rozmohlo protestantství a majitelé Horního Chodova Unruherové, jako patroni tohoto kostela, sem dosadili luteránského ukazatele. Současně majitelé tohoto panství jsou mezi původci v loketském kraji o žádosti stavů o svobodném vyznání víry ze dne 12. června 1618. Po bitvě na Bílé hoře získala Chodov katolická vrchnost a dosadila sem katolického kněze. Poté během třicetileté války zde byla situace velmi nejistá a faráři se zde střídali jako na běžícím páse. V roce 1651 byl pořízen seznam obyvatel Horního a Dolního Chodova podle vyznání a bylo zjištěno, že v té době zde bylo celkem 124 katolíků a 9 protestantů.

Dne 24 srpna 1654 byl kostel zasažen bleskem a zcela vyhořel. Jak je zapsáno ve farní kronice, požár byl tak silný že roztavil zvony a zhroutilo se obvodové zdivo. Tehdejší vlastník panství Johann Wilhelm z Plankenheimu nechal vystavět nový raně barokní kostel. Do tohoto kostela pak byly roku 1658 plzeňským zvonařem odlity nové zvony a dne 2. června 1658 byl kostel slavnostně vysvěcen. Během 17. století byla znova obsazena fara a v roce 1667 byly vyrobeny pro zdejší kostel zvonařem Tobiasem Mykuthem z Jáchymova nové varhany. Mezi lety 1695 - 1700 byla znovu vybudovaná zvonová věž, která pravděpodobně předtím stála mimo kostel. Pod kostelem se nachází také krypta, kde jako poslední byl pochován farář Andreas Johann Heckl, jenž zemřel 3. května 1705.

Na počátku 18. století byl kostel ve velmi špatném stavu, a tak že se v něm dokonce nedali ani sloužit mše, jelikož na návštěvníky padala omítka. Tak dne 23. července 1725 byla uzavřena smlouva s tepelským stavebním mistrem Johannem Wolfgangem Braunbockem. Tento stavební mistr navrhl kostel ve vrcholně barokním stylu. Stavba pak probíhala v letech 1725 - 1733. Téhož roku barokní malíř Elias Dollhopf z Horního Slavkova za 100 zlatých, namaloval fresku korunování Panny Marie na kupoli presbytáře. Jakmile byla dokončena stavba roku 1733, začalo se ihned s demolicí starého kostela, přičemž stavební materiál ze starého kostela byl použit na zesílení zvonové věže v novém kostele a přístavbě sakristií po stranách presbytáře. Během demolice kostela, byly z původního kostela přeneseny zvony, varhany a renesanční epitaf Bernharda Uhruhera z roku 1573.

Když se začínala rozvíjet v roce 1850 hornická činnost, začaly se na kostele objevovat velké trhliny. Proto v letech 1865 a 1890 musely být provedené rozsáhlé opravy kostela. V následujících letech 1886 - 1887 byl rozšířen zdejší hřbitov a pro správu tak rozsáhlého hřbitova bylo zřízeno stálé místo hrobníka, s nově vystavěným domkem čp. 261. V letech 1924 - 1925 nechalo město Chodov postavit novou márnici, ve kterém byl i byt hrobníka. Původní domek správce pak sloužil pro chudinské účely. Jak pokračovala těžba uhlí, tak poškození kostela bylo větší a větší. Kostel totiž byl postaven na dřevěném roštu s piloty, které byly hluboko zabořené do země, jenže v důsledku odčerpávání vody, aby mohla pokračovat těžba, na tyto piloty už žádný tlak nepůsobil, a tak se propadali. Proto již v roce 1922 byl v celém interiéru vybudováno lešení, aby mohl být pozorován postup trhlin a následně v roce 1933 musela proběhnout celková rekonstrukce kostela. Když skončila 2. světová válka v roce 1945 a začal odsun německého obyvatelstva, kostel přestal být udržován a chátral. Pravděpodobně z důvodu výstavby panelového sídliště, na kostele vznikly další velké trhliny, z tohoto důvodu v letech 1978 - 1980 bylo provedeno zpevnění svahu a na konci 70. let 20. století taktéž celková rekonstrukce kostela. Na počátku 21. století byl kostel opět ve velmi špatném stavu, a tak farnost roku 2005 převedla kostel na město Chodov, to následně přistoupilo v roce 2006 na celkovou rekonstrukci kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chodov-kostel-sv-vavrince/

Dojmy: Velký kostel, který i na své stáří vypadá dosti moderně.

Mapa

Fotografie

×