logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Chodov Boží muka kostel sv. Vavřince

Chodov - Evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: Do roku 1900 byli ve městě Chodov pouze katolíci, jen asi 38 osob bylo evangelického vyznání, ale to šlo většinou jen o odborníky, kteří byli pozváni z Saska. Tato situace se ale v tomto roce změnila, jelikož zde vzniklo hnutí "Los von Rom" (Pryč od Říma). Díky tomuto hnutí již v roce 1906 byl počet evangelíků přibližně 200 obyvatel. Nejstarší evangelická modlitebna byla zřízena ve městě 31. října 1900 a spadala pod karlovarskou faru. Již v roce 1900 bylo založeno sdružení na stavbu evangelického kostela, během následujících šesti let se podařilo nashromáždit dostatečnou sumu. Kostel byl následně vystavěn na parcele 55/2 kde předtím stál dvůr Rauscherhof. Tento kostel vznikl podle návrhu saského architekta Julia Zeißiga. Němečtí evangelíci z města Apolda darovali novému kostelu tři zvony v celkové hodnotě 2 800 rakouských korun, ale 30. května 1917 je zabavila rakouská císařská armáda, která je roztavila a použila na válečné účely. Během první republiky spadal kostel pod Sokolovskou faru, ale vedl si vlastní matriku. Již v roce 1922 měl 465 členů.

Zdroj: http://chodauer.blogspot.cz/2014/03/evangelicky-kostel.html

Dojmy: Pěkně udělaný kostelík, který působý starším dojmem nežli kostel sv. Vavřince.

Mapa

Fotografie

×