logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Arnoltov zámek Spiegel

Arnoltov - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Historie židovské obce ve vesnici Arnoltov je fascinující. První zmínka o ní pochází z roku 1664. V roce 1724 byl vyhotoven seznam židovského obyvatelstva, který odhalil, že zde žily čtyři rodiny s celkem 22 obyvateli.

V druhé polovině 18. století došlo k obrovskému nárůstu židovské populace, což bylo umožněno díky několika povolením. V této době také vznikl židovský hřbitov nad vesnicí, který byl v roce 1847 rozšířen na 1460 metrů čtverečních. Hřbitov však stále patřil šlechtě a židé za něj platili nájemné. Židé se zde živili obchodem, jak bylo zvykem.

V první polovině 19. století bylo zaznamenáno již 20 rodin a dalších 13 židovských rodin bylo v Kostelní Bříze. Židovská obec měla ve svém vlastnictví školu v č. p. 39 a modlitebnu v čp. 41. Na židovskou populaci zbyla jediná památka - malý zarostlý hřbitov na vrchu nad vesnicí.

V roce 1870 se přestalo pohřbívat na židovském hřbitově, v roce 1877 byla zrušena budova s modlitebnou a v roce 1890 při sčítání lidu již zde nežil ani jeden židovského vyznání. Do dnešních dnů se dochovala kniha židovských sňatků a pohřbů, v níž je poslední zápis z roku 1868. Tento rok je považován historiky za rok, kdy zdejší židovská komunita přestala fungovat.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/zidovsky-hrbitov-v-arnoltove/

Dojmy: Zachovalý hřbitov s krásným výhledem na sokolovskou kotlinu.

Mapa

Fotografie

Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
Židovský hřbitov v Arnoltově
×