Rovensko pod Troskami
logo prehis.cz Cestování okres Semily Roudný Roztoky u Jilemnice

Rovensko pod Troskami

Informace

Městský erb:

Rovensko_pod_Troskami_CoA_CZ

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Rovensko pod Troskami, malebné město v Libereckém kraji, je situováno asi 9 km jihovýchodně od Turnova. Jeho historie sahá až do roku 1374, kdy byla poprvé zmíněna vesnice Týn. Městečko, které se později stalo součástí Týna, vzniklo v roce 1407 a od té doby je známo jako Rovensko.

Rovensko bylo vždy pod správou Hrubé Skály. Od konce 15. století až po více než 200 let se v okolí těžila železná ruda a obyvatelé se živili broušením českých granátů a jiných polodrahokamů. Existují nepotvrzené zprávy, že mnoho kamenů z Rovenska zdobí kapli sv. Kříže na Karlštejně a svatováclavskou kapli v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

V roce 1558 získalo Rovensko od císaře Ferdinanda I. právo pořádat výroční trhy a v roce 1676 získalo městské svobody od majitele panství Arnošta Josefa z Valdštejna.

Rok 1629 byl pro Rovensko rokem velké neúrody a hladu. Poddaní se vzbouřili proti zvyšování kontribucí a roboty. Téhož roku probíhala násilná rekatolizace, při které byl do městečka povolán jezuita Matěj Burnatius z Jičína. Povstání mělo také protikatolický charakter. Burnatius si povolal vojsko z frýdlantské posádky na potlačení povstání, ale Rovenští se bránili a vojsko ustoupilo. V zoufalém odporu zatarasili a obsadili cesty a vpadli na nepočetné vojsko. Vojáci se smířili se zapálením zvonice, ale k boji nedošlo a vojsko ustoupilo. Bohužel, zvony se požárem rozlily a zvonice shořela. Při hašení požáru tragicky zahynul hrnčíř Václav Jiruda. Burnatius byl později zabit rozzuřenými sedláky na farské zahradě v Libuni.

Po vzpouře a následné smrti jezuity Matěje Burnatia se povstalci z Rovenska pod Troskami vydali na Turnov. Zde se však setkali s ještě silnějším vojskem z frýdlantské posádky, které porazilo nedostatečně vyzbrojenou a vyhladovělou selskou armádu na kopci Výšinka nad Turnovem. Sedmnáct zajatých sedláků mělo být popraveno, ale většina si zachránila život přestupem ke katolické víře. Jen jeden z nich odmítl a byl popraven.

Na místě vyhořelé zvonice byla v roce 1630 postavena nová. Jako trest za použití zvonů k svolání vzpoury proti vrchnosti byly zvony otočeny dnem vzhůru, aby na ně nebylo možné zvonit. Tuto příhodu bude více rozvedena v záložce “Zvonice”. Po zrušení patrimoniální správy získalo Rovensko definitivní samostatnost, kterou si udrželo až do současnosti.

V roce 1893 se několik rodin z Rovenska rozhodlo emigrovat do Brazílie, kde po zrušení otroctví vláda projevovala zájem o imigranty z Evropy. Tato skupina z Rovenska organizovala nejpozoruhodnější českou výpravu. Když dorazili do Rio de Janeira, zjistili, že v Brazílii vypukla revoluce a nemohli pokračovat v cestě do Rio Grande do Sul. Někteří se dali najmout na práci v Riu, největší skupina odjela do São Paula. Dle sčítání z roku 2023 zde žilo celkem 1364 obyvatel.

Zdroj: Místopisný průvodce království Českého - August Sedláček

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovensko_pod_Troskami

Dojmy: Menší město, nacházející se jihovýchodně od Turnova, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 v Rovensku pod Troskami
dům čp.33 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 78 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 84 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 88 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 100 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 102 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 104 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 138 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 143 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 147 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 180 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 191 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 196 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 206 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 255 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 321 v Rovensku pod Troskami
dům čp. 399 v Rovensku pod Troskami
Hruška v Poli v Rovensku pod Troskami
kostel sv. Václava v Rovensku pod Troskami
krucifix v Rovensku pod Troskami
krucifix v Rovensku pod Troskami
krucifix v Rovensku pod Troskami
pomník obětem 1. a 2. světové války v Rovensku pod Troskami
pomník Svatopluka Čecha v Rovensku pod Troskami
radnice v Rovensku pod Troskami
sloup se sochou Panny Marie v Rovensku pod Troskami
smírčí kříž v Rovensku pod Troskami
socha sv. Jana Nepomuckého v Rovensku pod Troskami
socha sv. Václava v Rovensku pod Troskami
sousoší Rozhovor v Rovensku pod Troskami
škola v Rovensku pod Troskami
zvonice v Rovensku pod Troskami