Kacanovy
logo prehis.cz Cestování okres Semily Chutnovka Kadeřavec

Kacanovy

Informace

Městský erb:

1024px-Kacanovy_CoA_CZ

Navštíveno: 5. 9. 2022

Historie: Kacanovy, známé též jako Kazanow, jsou malebnou obcí v okrese Semily v Libereckém kraji, ležící zhruba 4 km jižně od Turnova. Jejich kořeny sahají pravděpodobně do 16. nebo na počátek 17. století, jak dokládá první písemná zmínka o této vesnici z roku 1615. V té době byla součástí Skalského panství a spadala pod rychtu ve Vyskeři. Ves Kacanovy prošla významnými událostmi, včetně období hladomoru v letech 1769–1771, způsobeného nepřízní počasí.

Po zrušení patrimoniální správy v 19. století se Kacanovy staly součástí obce Vrchy, která se nacházela v místech dnešního centra vsi Kacanovy. Postupem času pohltila ves Vrchy a v roce 1930 získaly Kacanovy status samostatné obce. Od té doby si tato vesnice udržuje svou autentičnost a charakter. V roce 2023 zde žilo celkem 217 obyvatel, kteří stále píší další kapitoly do historie této malebné české vesnice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kacanovy

Zdroj: https://kacanovy.craj.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=9

Zdroj: http://www.kacanovy.cz/Historie/Historicky-vyvoj/

Dojmy: Malá obec, nacházející se jižně od Turnova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 57 v Kacanově
hrad Kavčiny v Kacanově
hřbitovní kaple v Kacanově
Jirošova rychta v Kacanově
kaple Panny Marie v Kacanově
kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Kacanově
kaple sv. Jana Nepomuckého v Kacanově
milník v Kacanově
pomník obětem 1. a 2. světové války v Kacanově
skalní reliéfy v Kacanově
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Kacanově
socha sv. Jiří v Kacanově
zvonice v Kacanově