Jesenný
logo prehis.cz Cestování okres Semily Jablonec nad Jizerou Kacanovy

Jesenný

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2022

Historie: Jesenný, známý také jako Engenthal, je malebná obec, která se rozkládá v okrese Semily v Libereckém kraji. Její historie sahá až do roku 1356, kdy byla poprvé písemně zmíněna. V té době byla součástí klášterního majetku v Hradišti. Kolem roku 1350 daroval klášter ves Haškovi z Lemberka, který ji připojil k Semilskému panství.

V roce 1624 se ves stala součástí Navarovského panství, kde zůstala až do roku 1664. Po smrti Gertrudy Lamottové přešla ves do vlastnictví jejího syna Vincenta De Lamotte. Rod Lamottů držel ves až do roku 1794, kdy se stala majetkem Františka Dýma ze Stříteže a později rodiny Veithovy.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Jesenný stal samostatnou obcí a svou samostatnost si udržel až do dnešních dnů. Podle sčítání lidu z roku 2023 zde žije celkem 502 obyvatel.

Jesenný je známý svou dlouhou historií těžby vápence. Těžba zde probíhala od nepaměti, a to lámáním ze skály, která čněla přímo v centru obce. Intenzivní průmyslová těžba byla zahájena v roce 1896 a skončila až v roce 1973, kdy byl lom nenadále zatopen. Ročně se zde vytěžilo až 20 000 tun vápence, který se používal ke stavebním i chemickým účelům.

V obci se také těžil cinabarit, známý také jako rumělka. První zmínky o těžbě pochází z roku 1625. Těžba na dole ustala v roce 1634 po smrti majitele dolu knížete Albrechta z Valdštejna, ale ve druhé polovině 18. století byla na krátkou dobu obnovena. Odhaduje se, že místní důl vyprodukoval asi 300 kg čisté rumělky.

V Jesenném se také těžila železná ruda a dokonce zde vyrostly železárny. V roce 1851 nechal hrabě Rohan prorazit dvě šachty – Adelheid a Kamil. Šachta dolu Adelheid byla hluboká 38 metrů a těžilo se zde do roku 1873 a znovu v roce 1911. V průběhu první světové války zde bylo vytěženo přibližně 500 tun limonitu. K dalšímu obnovení prací došlo v roce 1940, kdy byla v prostoru Adelheid zaražena nová šachtice hluboká 24 metrů a obě šachty byly v podzemí spojeny překopem. Šachta dolu Kamil se nacházela v prostoru Na Kozině a byla 23 metrů hluboká. Dalším ložiskem železných rud těženým v této době byla lokalita u Vošmendy, kde v letech 1939–1940 vyrostly tři těžní šachty.

Zdroj: https://www.pojizeri.cz/dr-cs/3794-jesenny.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenn%C3%BD

Zdroj: Místopisný slovní historický království Českého - August Sedláček

Dojmy: Velká obec, nacházející se severně od Semil, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 10 v Jesenném
dům čp. 11 v Jesenném
dům čp. 29 v Jesenném
dům čp. 31 v Jesenném
dům čp. 32 v Jesenném
dům čp. 33 v Jesenném
dům čp. 34 v Jesenném
dům čp. 36 v jesenném
dům čp. 48 v Jesenném
dům čp. 52 v Jesenném
dům čp. 57 v Jesenném
dům čp. 72 v Jesenném
dům čp. 104 v jesenném
dům čp. 115 v Jesenném
dům čp. 124 v Jesenném
dům čp. 133 v Jesenném
dům čp. 148 v Jesenném
dům čp. 155 v Jesenném
dům hrobníka v Jesenném
hospodářské stavení v Jesenném
hostinec v Jesenném
kaple v Jesenném
kaple v Jesenném
kaple Povýšení sv. Kříže v Jesenném
krucifix v Jesenném
krucifix v Jesenném
krucifix v Jesenném
Lípa v Jesenném
pomník obětem 1. světové války v Jesenném
sloup se sochou Panny Marie Bozkovské v Jesenném
socha Krista v Jesenném
socha Panny Marie v Jesenném
socha sv. Jana Evangelisty v Jesenném
socha sv. Josefa v Jesenném
socha sv. Maří Magdalény v Jesenném
socha sv. Petra v Jesenném
socha sv. Veroniky v Jesenném
zámek Jesenný v Jesenném