Hruštice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Hrubý Rohozec Chloumek

Hruštice

Informace

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Hruštice, kdysi ves u samého Turnova, má kořeny hluboko ve středověkých dějinách. Prvně se o ní zmiňuje Jaroslav z Hruštice v roce 1238, člen rodu Makrvarticů a předek pozdějších členů rodu Valdštejnů. V 14. století tu stál farní kostel, jehož podací práva byla sdílena mezi Valdštejny a jejich příbuznými, Rotšteinskými. Nakonec, kolem roku 1410, Rotšteinská větev přebrala kontrolu nad kostelem a Hruštice se připojila k panství hradu Rotštein, který později splynul s panstvím Hrubá Skála.

Historie Hruštice je také spojena s nejstarším dokumentovaným místním názvem v oblasti Turnova. Toto jméno se poprvé objevuje v záznamech z 1. května 1272, kdy zakladatel města, Jaroslav z Hruštice, začal psát své jméno jako Jaroslav z Turnova. Je nejisté, zda jméno Hruštice pochází od stromů hrušní, které zde původně rostly, nebo zda tvar kopce připomínal hrušku jako ovoce.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Hruštice stala osadou města Turnova. Postupně byla pohltnuta městem a dnes představuje jednu z jeho místních čtvrtí, připomínající svou bohatou historii a kořeny v původní vesnické tradici.

Zdroj: https://www.turnov.cz/cs/mesto/osobnosti-a-zajimavosti-turnova/vysvetleni-nazvu-turnovskych-ulic.html

Zdroj: Místopisný slovník historický království Českého - August Sedláček

Dojmy: Dříve drobná ves, která je mnohem starší nežli samotné město Turnov.

Mapa

Fotografie

Hrušeň planá na Hruštici
kostel sv. Matěje v Hrušticích
krucifix v Hruštici
márnice v Hruštici
Vojenský hřbitov z války 1866 v Hruštici