kostel sv. Matěje
logo prehis.cz Cestování okres Semily Hruštice Hrušeň planá na Hruštici krucifix

Hruštice - kostel sv. Matěje

Informace

Navštíveno: 6. 9. 2022

Historie: Kostel svatého Matěje v Hrušticích je ohromující kombinací gotického dědictví a barokní elegance. Původně gotická stavba z 15. století, zdobená lizénami a segmentově uzavřenými okny, prošla v 18. století barokními úpravami. V interiéru kostela najdeme kazetový strop a valenou klenbu s lunetami, ozdobené novorenesančním vybavením. Hlavní oltářní obraz svatého Matěje od Josefa Matthausera pochází z roku 1894 po zásahu bleskem. I přes požár v tomto roce se zachovaly některé původní prvky, jako rokokové sochy svatého Petra a Pavla ze 18. století a polychromované plastiky svaté Ludmily a Anežky z 1. poloviny 18. století. Dnes znovu září v plné kráse po generální opravě v roce 2001. Tento kostel se nachází na návrší, kde kdysi stála středověká osada Hruštice, která položila základy města Turnova. Tento archeologický poklad je jediným fyzickým pozůstatkem této zaniklé vesnice a důkazem bohaté historie této oblasti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mat%C4%9Bje_(Hru%C5%A1tice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mateje-15953138

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-mateje-na-hrustici

Dojmy: Krásný původně gotický koste, který se postupem času stal kostelem hřbitovním.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
kostel sv. Matěje v Hrušticích
×