logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Únětice kaple sv. Josefa pivovar

Únětice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Původně byl na tomto místě postaven roku 1132 románský kostel, který nechal vystavět kněz a kanovník Zbyhněv. V tomto kostele byly následně zřízeny čtyři oltáře a to oltář Panny Marie, oltář sv. Václava, oltář sv. Kříže a oltář sv. Jana Nepomuckého. Již v roce 1352 je tento kostel pak uváděn v papežských desátcích jako kostel farní. V roce 1653 by ulit pro tento kostel jeden zvon Pražským zvonařem Mikulášem Loewem. Druhý zvon byl ulit roku 1710 Arnoštem Diepoldem v Praze. Svůj původní vzhled si tento kostel zachoval do 18 století, kdy byl již v době kolem poloviny 18. ve velmi špatném stavu. Díky tomu byla již roku 1753 snesena nejvyšší část zvonové věže. Následně byl původní kostel v letech 1766 – 1772 přestavěn na současně pozdně barokní kostel, čímž získal svou současnou podobu. Do tohoto kostela pak byl umístěn původní barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Ignáce Raaba z roku 1749. Svého slavnostního vysvěcení se tento kostel dočkal dne 23. prosince 1770. Dne 25. října 1802 byl tento kostel vykraden. V roce 1909 se tento kostel dočkal své rekonstrukce. V 50. letech 20. století byl novější zvon z roku 1710 pro prasklé tělo sejmut. V letech 1970 - 1973 prodělal kostel velkou rekonstrukci a dne 13. srpna 1989 byl do kostela zavěšen nový zvon.

Zdroj: http://www.historiesuchdola.cz/dokumenty/texty%20k%20foto/kostely/Kostel%20Nanebevzet%C3%AD%20Panny%20Marie%20v%20%C3%9An%C4%9Btic%C3%ADch%20(B.S.).pdf

Zdroj: https://www.unetice.cz/historie/d-1124

Dojmy: Krásný drobný barokní kostel, který je umístěn v centru této vsi.

Mapa

Fotografie

×