logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Únětice kaple sv. Jana Nepomuckého kostel Nanebevzetí Panny Marie

Únětice - kaple sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Původně se hřbitov nacházel kolem kostela Nanebevzetí, kde se nacházel až do roku 1749. Ale již v době na konci 17. století byla vystavěna tato malebná barokní kaple podle plánů pro mě neznámého autora. V okolí této kaple se pak v roce 1698 pohřbívali zdejší oběti moru. Samotný hřbitov byl následně postupně přesunut sem a v roce 1749 byl obehnán hřbitovní zdí a brankou. V průběhu 19. století zde byla vztyčena márnice. V roce 1976 jak dokládá letopočet byl zdejší areál spolu s kapli rekonstruován.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hrbitovni-kaple-sv-josefa-2156999

Zdroj: https://www.unetice.cz/historie/d-1124

Dojmy: Krásná barokní kaple, která je součástí zdejšího hřbitova.

Mapa

Fotografie

×