logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Oleško Osnice

Ořech

Informace

Městský erb:

800px-Orech_CoA_CZ.svg

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Ořech je obec, nacházející se asi 11 km jihozápadně od centra Prahy. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak se tato vesnice řadí mezi nejstarší vesnice v Čechách. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 993, kdy ji český kníže Boleslav II. Pobožný daroval Břevnovskému klášteru. Již na konci 14. století byla tato vesnice povýšena na farní, ale v průběhu husitských válek byla zabrána Pražany a začalo zde být slouženo podobojí. V roce 1547 byla tato vesnice až na tři zemanské grunty navrácena do vlastnictví Pražské kapituly, ale i nadále zde bylo slouženo podobojí. To zde bylo kupodivu slouženo ještě v roce 1605, jak dokazuje list o dědictví Jakuba Jílka ze Statenic. V roce 1620 přišla zdejší farnost o faráře, a v průběhu třicetileté války byla tato vesnice pravděpodobně vydrancována. Již v roce 1661 byla v této vsi založena škola a v roce 1682 byl Pražskou kapitulou opět dosazen zdejší farář. Po celou dobu své existence tato vesnička měla charakter zemědělské vsi. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. První zdejší velký nárůst nastal na konci 19. století a počátku 20. století, kdy se zde začali usazovat obchodníci a různí živnostníci. K dalšímu zdejšímu rozmachu zde pak došlo po roce 1920 kdy se zde začali usídlovat dělníci z továrny pana Waltera. Následně však přišlo období 2. poloviny 20. století, kdy zdejší obyvatel postupně klesal. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 974 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99echspan class="rwd-line">_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: https://www.obecorech.cz/zakladni-informace-o-obci-orech/d-44838

Dojmy: Větší obec, nacházející se jihozápadně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9829
IMG_9811
IMG_9778
IMG_9788
IMG_9772
IMG_9782