logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Okrouhlo Ořech

Oleško

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Oleško je vesnice nacházející se asi 5 km západně od Jílového u Prahy. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1310, kdy byla zapsána do listiny papeže Klimenta V. Tohoto roku byla s přiléhající osadou Březová darována klášteru na Ostrově u Davle. V dokumentu jsou jmenovány jako Olsek a Brescowi. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Zvole, kam spadala až do roku 1992, kdy byla sloučena se vsí Březová a vznikla tak obec Březová-Oleško. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 416 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%A1ko_(B%C5%99ezov%C3%A1-Ole%C5%A1ko)

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se západně od Jílového u Prahy, kde je jedna kaplička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1130