logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Ořech dům čp. 28 Husova mohyla

Ořech - fara

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Zdejší fara byla vystavěna spolu se zdejším kostel ve 14. století. Další zmínka o zdejší faře pak pochází z roku 1682, kdy je zmíněno že sem chodili sloužit františkáni z Nového Města Pražského. Původní budova fary však postupem času byla velmi sešlá, a tak byla roku 1761 zbořena a na jejím místě postavená současná barokní budova stavby, která si svůj původní vzhled zachovala do současnosti. V letech 1895 – 1897 a 1909 – 1919 zde sloužil farář a spisovatel Jindřich Šimon Baar. Tomuto muži byla nakonec odhalena roku 1938 pamětní deska.

Zdroj: https://www.obecorech.cz/fara/d-81083/p1=7806

Dojmy: Krásná bohatě zdobená barokní stavba.

Mapa

Fotografie

×