logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Libeň Lichoceves

Libeř

Informace

Městský erb:

Liber_CZ_CoA

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Obec Libeř (ta Libeř, do Libře, v Libři; německy Libersch) se nachází asi 4 km severně od Jílového u Prahy. Ačkoli se zdejší souvislé osídlení předpokládá od 11.–12. století, první písemná zpráva pochází až z roku 1320, kdy se připomíná majitel této vsi a Pražský měšťan Jan, syn Štěpána z Libře (Johannes, filius Stephani de Lubers). Další zmínky o vsi se vytrácejí a objevují se až v průběhu 2. poloviny 14. století, kdy tato ves byla v držení vladyků z Libře. Již ve 14. století pak byla v této vsi vystavěna gotická tvrz, která je poprvé zmiňována až ze 16. století, kdy vyla zmíněna jako věže pustá s dvorem poplužním. V roce 1413 je jako majitel vsi zmiňován Kolman z Křikavy. Právě za držení tohoto rodu v roce 1475 byla tato ves rozdělena na dva díly. Menší díl s tvrzí si ponechal, ale větší část panství prodal Janu Mladotovi ze Solopysk. Právě rod ze Solopysk vystavěl v druhém poplužním dvoře mladší tvrz, která je poprvé zmíněna v roce 1543. V roce 1544 zakoupily Vladykové ze Solopysk i druhou část vsi, a právě v této době je již zmiňovaná starší tvrz jako pustá. Starší tvrz zanikla beze zbytku, ačkoliv ještě na konci 19. století je zmiňováno že západně od školy byly zachovány zbytky valů. Vladykové ze Solopysk následně prodali zdejší panství Vilému Křineckému z Ronova. V průběhu 2. poloviny 16. století následně často zdejší ves s tvrzí často měnila své majitele, a to až do roku 1586, kdy ji zakoupil Vilém z Rožmberka, který ji připojil k panství Libeň a daroval roku 1590 alchymistovi Eduardu Kelleymu. Tomu byl ale roku 1591 statek zabaven a majitelem se stal místokancléř království Českého Kryštof Želinský ze Sebuzína, který ji připojil k panství Dolní Břežany, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy. Kdy přesně tato novější tvrz zanikla nevíme. Jisté ale je že roku 1927 bylo na místě domu čp. 23 bylo vykopáno staré zdivo, jež bylo do hloubky dvou metrů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Libeň a následně roku 1921 se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 523 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%99

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Velká obec, nacházející se severně od Jílového u Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1186
Lipy_u_kaple-V-01-2021-liber
IMG_1219
IMG_1182