logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Libčice nad Vltavou Libeř

Libeň

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Libeň je vesnice nacházející se asi 2 km na severozápad od Libeře. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1282, kdy patřila ostrovskému klášteru u Davle. Tento klášter držel tuto ves až do Husitských válek, kdy byl klášter vypleněn. Následně roku 1437 zastavil tuto ves císař Zikmund Matěji Karlštejnskému z Černošic. V roce 1475 získal tuto ves Václav Beneda z Nečtin, který ji připojil k Břežanskému panství. Následně tuto ves roku 1527 oddělil potomek Václava od Břežanského panství a zatím co Břežanské panství prodal, tak vytvořil panství Libeň. Tento muž si následně vystavěl v této vsi tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1544. Následně je v průběhu 2. poloviny 16. století v této vsi zmiňováno několik majitelů, až nakonec prodala roku 1584 Markéta Hozlauerová z Liběchova tuto ves spolu s tvrzí Vilému z Rožmberka. Tento muž daroval toto panství roku 1590 alchymistovi Eduardu Kelleymu, kterému byla Libeň již roku 1591 zkonfiskována a roku 1597 prodána místokancléři Kryštofu Želinskému ze Sebuzín, který držel taktéž panství Břežany. V roce 1623 zamřel Gabriel Kryštof Želinský, a tak připadla tato ves císaři. Následně se stal majitelem této vsi Pavel Michna z Vacínova, který připojil definitivně tuto ves k Břežanskému panství, kde zůstala až do zrušení patrimoniální správy. Díky tomu zdejší tvrz postupně chátrala, a tak v roce 1715, kdy zakoupil Břežanské panství arcibiskup František Ferdinand z Küenburgu byla zdejší tvrz uváděna jako pustá. Postupem času tato tvrz následně zanikla beze stopy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Libeř, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 539 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88_(Libe%C5%99)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Malebná vesnice, nacházející se západně od Libeře, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1178
IMG_1162
IMG_1166
IMG_1172