logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Libeř Litovice

Lichoceves

Informace

Městský erb:

800px-Lichoceves_CoA_CZ

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Lichoceves se nachází asi 13 km severozápadně od centra Prahy. První písemná zmínka o této tehdejší vsi pochází z roku 1228, kdy ji potvrdil král Přemysl Otakar I. na žádost abatyše Anežky jako majetek jeptišek z kláštera svatého Jiří. Tento klášter vlastnil tuto ves až do roku 1421, kdy jej zabavili během husitských nepokojů Pražané a postoupili jej Martinovi se Sčilic a jeho manželce Elišce, jímž král Zikmund tento majetek roku 1431 potvrdil. Následně se v roce 1443 stal majitelem zdejšího poplužního dvora se vsí Pražský měšťan Michal Lichutský, který jej držel až do roku 1465. V roce 1454 se pak vedl spor o držení tohoto dvora, kde bylo dosvědčeno že Martin zapůjčil králi 200 kop, čímž se ves dostala do zástavního držení. Následně roku 1542 je zde v držení zmiňován Zdislav Vrabský, kterého vystřídal roku 1545 Kašpar z Prošovic. V roce 1583 postoupil zdejší dvůr nejvyšší písař království Českého Michal Španovský abatyši Svatojiřského kláštera Eybenštolové z Eybenštolů. Samotná ves ale patřila k panství Okoř. V roce 1606 prodal tuto vesnici Krištof Leskovec z Lesákova Davidu Boryňovi ze Lhoty a na Roztokách, čímž byla ves připojena k roztockému statku. Roku 1623 prodal Boryně ves Lichoceves i s Roztockým statkem královskému místodržícímu Karlu z Lichtenštějna, čímž byla celá ves připojena k Roztockému panství. Roku 1803 byla polovina této vsi prodána Josefu Mádrovi a druhá polovina byla prodána jeho zeti JUDr. Josefu Löhnerovi, který držel v této době panství Roztocké. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Noutonice a následně v roce 1921 se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1980, kdy se stala součástí obce Veliké přílepy a v roce 1990 se stala opět samostatnou obcí. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 388 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichoceves

Zdroj: http://www.lichoceves.cz/historie.htm

Dojmy: Maličká obec, nacházející se severozápadně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8666
IMG_8660