logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hostivice Hvozdnice

Hradištko

Informace

Městský erb:

Znak_obce_Hradištko

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Obec Hradištko se nachází 6 km jihozápadně od Jílového u Prahy. První písemná zmínka o vesnici Hradištko pochází z buly papeže Klimenta V. z roku 1310, kde je v soupise majetku ostrovského kláštera zmíněn jako hospodářský dvůr Hradysscze, později byl již uváděn jako Hradištko. Obec Hradiště zhruba v dnešním vymezení vznikla se zavedením obecního zřízení v roce 1848. Roku 1875 byla v obci zřízena škola, roku 1907 dobrovolný hasičský sbor. Od 20. let 20. století se území obce stalo součástí posázavské trampské oblasti, v roce 2006 bylo na území obce evidováno 1735 rekreačních objektů. Za druhé světové války bylo území obce 15. září 1942 vysídleno a stalo se výcvikovým prostorem jednotek SS, byl zde zřízen tábor pro válečné zajatce, ti byli na konci války všichni popraveni a mají památník při silnici na Třebsín. V dubnu 1945 zakopala německá armáda v údolí Dušno (první údolí spadající zprava k Vltavě pod štěchovickou přehradou) dokumentační materiál, který byl o rok později tajně vyzvednut americkou armádou a je známý pod názvem štěchovický archiv. Podle některých informací by někde v oblasti Hradištka mohl být zakopán i tzv. štěchovický poklad, tj. několik set beden, které byly koncem dubna 1945 evakuovány z Berlína, avšak poté, co dorazily do Prahy, již německá armáda neměla možnost je přesouvat dál. V roce 1948 vznikla v obci továrna na keramické tisky, na počátku 60. let inseminační stanice Státních plemenářských podniků. Během povodní v roce 2002 bylo zatopeno několik domů v lokalitě Brunšov, ležící u štěchovického mostu. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 250 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1tko_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Velká obec, nacházející se jihozápadně od Jílového u Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2214
IMG_2146
IMG_2212
IMG_2136