logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hradištko městečko Sekanka

Hradištko - zámek Hradištko

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o této tehdy vesnici pochází z roku 1310 v bule papeže Klimenta V. Právě v tomto roce je zde zmiňován hospodářský dvůr. Není známo kdy, ale jako součást tohoto dvora byla vystavěna renesanční tvrz. Tato tvrz je pak prvně zmiňovaná roku 1571, kdy se kdy tento dvůr přešel do majetku Strahovského kláštera. Opat tohoto kláštera Vít Seipl nechal tuto tvrz na počátku 18. století přestavět na barokní zámek. Tím získal tento zámek svou současnou barokní podobu. Interiér zámečku byl pak vymalován freskovou výzdobou od malíře Jana Václava Spitzera. V roce 1945 byl klášteru tento zámek s přilehlým zemědělským dvorem zkonfiskován. Nakonec v roce 1994 projevil klášter opět zájem o svůj zdejší majetek. Díky tomu vznikl soudní spor mezi řádem Premonstrátů a obcí Hradištko. Nakonec v roce 2014 byl zdejší majetek vrácen do majetku kláštera.

Zdroj: https://www.hradistko.cz/obec-hradistko/poloha-a-historie/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1tko_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Zajímavý a jednoduchý zámek, který má velice bohatě zdobený barokní vstupní portál.

Mapa

Fotografie

×