logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hradištko Choteč

Hvozdnice

Informace

Městský erb:

1024px-Hvozdnice_PZ_CZ_CoA

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Obec Hvozdnice (dříve též Hvoznice či Hoznice) se nachází asi 8 km východně od Mníšku pod Brdy. KDy přesně byla založena tehdy tato vesnice nevíme, jisté je že první písemné doložení existence obce Hvozdnice je z roku 999, kdy byla obec uvedena jako majetek ostrovského kláštera v jeho zakládací listině. Povinností obce tehdy bylo zásobování kláštera dřevěným uhlím. Ve 13. století spravovali Hvozdnice Benešovici. Byly součástí Podbrdského kraje. Po bitvě na Moravském poli byl kraj napaden Branibory, ostrovský klášter a jeho okolí vyloupeno a obyvatelstvo povražděno. V roce 1282 postihl kraj hladomor a v roce 1309 území zpustošili Bavoři. Z roku 1310 je ve stvrzovací bule papeže Klimenta V. opět zmínka o Hvozdnicích jako o dávném majetku ostrovského kláštera. Klášter obec vlastnil až do husitských válek, za kterých byl v roce 1420 z hvozdnického vrchu Žižkova ostřelován houfnicemi. O rok později se Hvozdnic zmocnil feudál Jakoubek ze Řitky. Po třicetileté válce byla obec ve velice špatném stavu. Podle sčítání obyvatel z roku 1651 měla obec v té době pouze 19 dospělých obyvatel. V roce 1657 vykoupil obec zpět pro ostrovský klášter jeho opat Matouš Ferdinand Zoubek. V letech 1713 a 1771–1773 byla oblast stižena morem. V roce 1785 (za vlády Josefa II.) byl ostrovský klášter zrušen a jeho jmění včetně obcí převzala Koruna královská. Ústavou ze 4. března 1849 byly zřizovány místní obce dle katastrálního území. Nad samosprávou obcí vznikl nový státní útvar – politický okres v čele s okresním hejtmanem. Hvozdnice patřily pod správní území Zbraslavsko a v roce 1849 bylo v obci napočítáno 295 obyvatel. V roce 1891 zakoupil obec hrabě Bedřich z Westphalenu a Fürstenbergu. V roce 1910 byla dokončena budova obecní školy ve Hvozdnici a došlo ke zřízení dvoutřídní školy. Do té doby chodily hvozdnické děti do školy do Davle. Obec Hvozdnice až do roku 1918 spadala pod smíchovský okres. Po vyhlášení samostatné Československé republiky roku 1918 patřila obec pod okresní úřad Praha-venkov a okresní soud Zbraslav. Roku 1945 se obec stala součástí Středočeského kraje a správou i soudem příslušela okresu Praha-západ. Po roce 1948 se název kraje změnil na Pražský a název okresu na Praha-jih. V roce 1955 byla zahájena pravidelná autobusová doprava projíždějící Hvozdnicemi. V září 1986 byla pro malý počet žáků uzavřena hvozdnická škola. Po rekonstrukci se v roce 2010 znovu otevřela jako školka. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 540 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hvozdnice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: http://www.hvozdnice.eu/historie-obce/

Dojmy: Větší obec, nacházející se východně od Mníšku pod Brdy, kde je jeden pomníček.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2009