logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov Sokolovna Státní ústřední škola bytového průmyslu

Žižkov - Starý židovský hřbitov na Olšanech

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Tento hřbitov byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Během 10 měsíců trvající epidemie zde bylo pohřbeno asi 3000 mrtvých z pražského ghetta. Další pohřby se zde konaly v době morové epidemie v letech 1713–1714, během válečných událostí v letech 1742–1743 a při vypovězení Židů z Prahy v letech 1747–1750. Když císař Josef II. v roce 1787 zakázal „z hygienických důvodů pohřbívání na starých hřbitovech uvnitř městských center“, stalo se zdejší pohřebiště ústředním pražským židovským hřbitovem. Vzhledem k této skutečnosti bylo třeba zdejší areál rozšířit. K prvnímu rozšíření došlo již v roce 1787, k dalšímu roku 1855. Během své aktivní existence se tak hřbitov z původních 427 m2 rozrostl téměř na pětinásobek, čímž dvojnásobně překonal rozlohu starého josefovského hřbitova. V roce 1884, kdy zde žižkovská obec zakázala další pohřbívání, jeho rozloha činila něco mezi 21 601 až 28 000 m2. Z technických důvodů bylo však pohřbívání na hřbitově ukončeno až koncem června 1890, kdy došlo ke zprovoznění Nového židovského hřbitova na Olšanech. Celkem zde bylo pohřbeno 37 800 osob. V roce 1960 byla zbořena velká část obvodové zdi hřbitova, náhrobky povaleny a zavezeny zeminou a asi tři čtvrtiny hřbitova přeměněny na veřejný park – Mahlerovy sady. Zachována zůstala jen nejstarší část hřbitova s nejcennějšími náhrobky. K další nenávratné devastaci pohřebiště došlo během let 1985 až 1992, kdy zde probíhala stavba kontroverzního Žižkovského vysílače. Během stavby vysílače byly hroby i náhrobky ve velkém ničeny a odváženy na skládku. Část ostatků byla přemístěna na Nový židovský hřbitov na Olšanech. Po roce 1999 prošel zdejší areál rekonstrukcí a hřbitov byl koncem roku 2001 zpřístupněn veřejnosti. Od podzimu 2020 do podzimu 2022 byl hřbitov více než dva roky opět veřejnosti uzavřen. Po znovutevření veřejnosti na podzim 2022 se otevírací doba razantně zkrátila pouze na tři dny v týdnu, a to - pondělí a středa 10 až 15 hod a pátek 10 až 14 hod.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Praze-%C5%BDi%C5%BEkov%C4%9B

Dojmy: Zajímavý židovský hřbitov, který původně zabíral větší oblast než teď.

Mapa

Fotografie

×