logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov socha Winstona Churchilla Starý židovský hřbitov na Olšanech

Žižkov - Sokolovna

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Zdejší tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1872 v hostinci u Bílého Beránka. Již 23. dubna 1872 poprvé tato jednota provedla veřejné cvičení. V této době jednota cvičila v pronajímaných hostincích a školních tělocvičnách. Postupně ale tato pobočka Sokola chudla a již v letech 1887 – 1888 neměla kde cvičit, jelikož dostala výpověď ze školy na Komenského ulici. V roce 1889 požádala jednota Sokol město Žižkov o darování pozemku na výstavbu tělocvičny, které jej Sokolu dalo. Tento pozemek, ale již v roce 1895 jednota prodala a zakoupila nový pozemek. V roce 1897 bylo rozhodnuto o výstavbě alespoň provizorní tělocvičny. Tato výstavba zde začala dne 13. září 1897 podle plánů Pražského stavitele Františka Hodka v neorenesančním slohu. O výstavbu se pak postaral zednický mistr Josef Vacek. Již dne 24. července 1898 byla tato budova sokolovny dostavěna a slavnostně otevřena. Během 1. světové války byla sokolovna nabídnuta Červenému kříži jako lazaret pro raněné vojáky. Již 25. listopadu 1918 se opět v této tělocvičně začalo cvičit. Již na počátku 30. let 20. století bylo započnuto s plánováním přístavby této sokolovny. Ta byla dokončena dne 7. října 1933 a byla provedena ve funkcionalistickém slohu. Během 2. světové války byla sokolovna zabrána Německou armádou a během květnové revoluce roku 1945 zde byla zřízena provizorní ošetřovna pro raněné. V 70. letech 20. století byla k sokolovně přistavěna nářaďovna a proběhla oprava fasády.

Zdroj: http://www.sokolskepamatky.eu/objekty/detail/sokolovna-praha-zizkov/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sokolovna-14880245

Zdroj fotografií: https://mapy.cz/s/fanemejulo

Dojmy: Krásná stavba, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit fotografie.

Mapa

Fotografie

×