logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vysočany krucifix pomník obětem 2. světové války

Vysočany - pomník obětem 2. světové války

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako vzpomínka na padlé v 2. světové válce. Pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy po konci 2. světové války či v průběhu 2. poloviny 20. století. Svou původní podobu si pomník zachoval do současnosti.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_okupace_u_Pra%C5%BEsk%C3%BDch_slu%C5%BEeb

Dojmy: Jednoduchý pomník, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace. Stejně tak jsem si dovolil zapůjčit fotografii tohoto pomníku, jelikož jsem jej bohužel přehlédl.

Mapa

Fotografie

×