logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Vyšehrad Menhir Nové Děkanství

Vyšehrad - Nádraží Vyšehrad

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Pražská spojovací dráha pochází z roku 1872, roku 1882 byla dobudována spojka od Vyšehradu do nádraží Nusle-Vršovice vedoucí Nuselským údolím podél Botiče. (Roku 1883 byl Vyšehrad připojen k Praze.) Do roku 1888 jezdily po trati pouze nákladní vlaky. Začátkem 20. století byla trať zdvojkolejněna. Nádraží na přelomu let 1904–1905 nahradilo dosavadní zastávku na základě požadavku Císařsko-královského ředitelství státních drah. Autor secesní dvoupatrové nádražní budovy není známý, ale předpokládá se, že jím byl Antonín Balšánek. Zdeněk Lukeš za pravděpodobného autora nádraží považuje architekta Jana Vejrycha. V budově je bývalá dopravní kancelář, technologická zařízení a byty. Kancelář výpravčího byla v pohledu z ulice v 1. patře, v pohledu z nástupiště v přízemí. V roce 1948 se osobní vlak po odjezdu z Vyšehradu srazil ve Vinohradském tunelu s posunujícím dílem, kvůli čemuž několik osob zemřelo. V roce 1964 se u nádraží stala nehoda, jejímž následkem vlak vjel do zahrady kamenické dílny. V roce 1960 přestalo nádraží sloužit jako železniční stanice, nově se jednalo o výhybnu. Po roce 1980, snad v roce 1988, byla secesní budova opravena, byla položena nová střešní krytina a byly zrekonstruovány některé vnější architektonické prvky, ale oprava se nezdařila a pod fasádu vnikla voda, která ji značně poškodila. V roce 2000 byly náklady na nutnou opravu odhadovány na 25 milionů Kč. V roce 2014 byla ve výhybně provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, které je nyní ovládáno dálkově z dopravní kanceláře ŽST Praha-Smíchov, ale umožňuje i místní řízení pomocí desek nouzových obsluh. Bohužel v době mé návštěvy tato zajímavá budova byla velmi zchátralá.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-Vy%C5%A1ehrad_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

Dojmy: Nádherná a zajímavá stavba, která je bohužel velmi zchátralá. Alespoň v době mé návštěvy.

Mapa

Fotografie

×