logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vysočany kaplička krucifix

Vysočany - kostel sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Kostel svatého Vojtěcha v Praze Na Balkáně vznikl z bývalé orlovny. Tato tělocvična Orlovna byla v roce 1935 vystavěna pro zdejší Tělovýchovný spolek Orel. Roku 1939 byla rozpuštěna katolická tělocvičná organizace Orel a její orlovna měla propadnout konfiskaci. Spolek pro postavení kostela v Nových Vysočanech se s Orlem dohodl, uhradil dluhy na orlovně a zřídil v ní kapli zasvěcenou svatému Vojtěchovi na památku 900. výročí přenesení ostatků světce z Hnězdna do Prahy. Po skončení 2. světové války bylo plánováno v blízkosti kaple postavit nový kostel, ale po roce 1948 z toho sešlo. Z iniciativy věřících byla kaple v 90. letech 20. století obnovena. Je filiálním kostelem farnosti u svaté Anny na Žižkově a duchovní službu v ní vykonává farnost karlínská u kostela svatého Cyrila a Metoděje.

Zdroj: https://www.farnost-nabalkane.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=165

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Vyso%C4%8Dany)

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Vyso%C4%8Dany)

Dojmy: Jednoduchý kostel, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

×