logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vokovice dům čp. 14/9 dům čp. 18

Vokovice - dům čp. 17/23

Informace

Navštíveno: 23. 5. 2021

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v raně barokním slohu. Prvním známým majitelem této usedlost byl v polovině 17. století jistý Baltazar Kohman následně se majitelé často střídali a postupně tuto usedlost zadlužovali. V roce 1855 prodělala raně barokní stavba přestavbu, během které získala svou současnou klasicistní fasádu. Součástí této usedlosti byla také dvě barokní hospodářská stavení. V roce 1883 zakoupil tuto usedlost J. Š Daubek, který vlastnil i sousední usedlost čp. 18. Tak došlo ke optickému spojení těchto dvou usedlostí. Na počátku 20. století pak zakoupili tento statek Hamerníkové, kteří drželi i dům čp. 1, který se nacházel na protější straně potoka. V roce 1948 přešel tento statek pod správu Státního statku a začal postupně chátrat. Nakonec byla hospodářská stavení stržena a zachovala se tak pouze obytná stavba, která se někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století dočkala svého restaurování.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15729415

Dojmy: Krásná usedlost, která jen tak tak unikla své zkáze.

Mapa

Fotografie

×