logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vokovice dům čp. 2/12 dům čp. 17/23

Vokovice - dům čp. 14/9

Informace

Navštíveno: 23. 5. 2021

Historie: Tato usedlost byla vystavěna někdy v 1. polovině 19. století jako zemědělská vesnická usedlost, která byla součástí zdejší návsi. Na přelomu 19. a 20. století prodělala usedlost neogotickou a neorenesnační přestavbu, během které byla na pozemku usedlosti postavena neorenesanční vila a usedlost byla sloučena se sousední usedlostí čp. 15/13. Dodnes si pak tato usedlost zachovala svůj původní vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15729524

Dojmy: Malebná usedlost, která se skládá ze dvou původních usedlostí.

Mapa

Fotografie

×