logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Újezd nad Lesy zaniklá ves Hol zvonice

Újezd nad Lesy - zaniklá ves Lhota

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Lhota (Lhotka nad Úvalem, Lhotka, Elhota) je zaniklá středověká ves v prostoru lesa Vidrholce na východním okraji hlavního města Prahy. Ves stávala v katastrálním území Újezd nad Lesy u dnešní retranslační věže severně od silnice I/12 mezi Újezdem nad Lesy a Úvaly, v blízkosti Sibřiny a Květnice. Kdy přesně tato středověká ves byla založena nevíme. Jisté ale je to, že první písemná zmínka o této vsi pohází ze dne 2. března 1352, kdy je zmiňována v listině papeže Klimenta VI., kde povoloval císaři Karlu IV. zde papežský desátek. Již mezi lety 1377 – 1379 zde byl vystavěn gotický kostel, který byl zasvěcen sv. Václavu. Kde tento kostel stál původně jsme dlouho bohužel nevěděli. Ke změně došlo v roce 1973, kdy při výstavbě zdejšího vodojemu bylo objeveno základové zdivo tohoto kostela. Ale zpět k historii vsi. Prvním známým světským majitelem vsi byl roku 1358 Pražský měšťan z rodu Olbramoviců, Pešlin. Tento muž tuto ves prodal tohoto roku svému synovci Václavu Františkovi. Již v roce 1362 ale Václav postupuje z neznámého důvodu tuto ves zpět Pešlinovi Bohuslavovi. Pešlin zemřel v roce 1386, a tak se jeho majetek dostal do rukou jeho synů Janovi z Květnice a Joštovi. Ves následně získal spolu s patronátním právem rod Jana, jelikož dne 17. června 1402 dosazoval patron kostela Petřík zvaný Bohuslav z Květnice nového faráře. V roce 1412 následně vznikl spor o pozemek u vsi Lhota mezi příbuznými Janem z Květnice a otcem Haškem Trčkou z Hospozína s Joštem ze Sibřiny. Tato zmínka je také poslední zmínkou o této vsi, jelikož ves během husitských válek zanikla. Dle jedné teorie byl zničen i kostel a dle teorie druhé husitské války přežil právě jen kostel sv. Václava. Ať tak či onak tato ves se dostala do majetku rodu Smiřických, který se ji pokoušel obnovit. Obnovená ves tak získala jméno Fidrholec či Vidrholec. V roce 1558 prodal Jaroslav Smiřický tuto ves bratřím Pechancům z Kralovic. V této kupní smlouvě ale byla tato ves již opět uváděná jako pustá. Dle kupní smlouvy se ve vsi nacházelo několik pustých chalup a kostel sv. Václava. Burjan a Matěj se roku 1563 o Květnické panství rozdělili a roku 1568 připadl Fidrholec králi. Tento akt také doprovázela aféra se zfalšovanou závětí. V roce 1575 prodal král tuto ves Jaroslavu Smiřickému. Tento muž pak získal v této vsi roku 1589 za dluh nové domy od Václava Homuta. Toto je také v podstatě poslední definitivní zpráva o této vsi. Během třicetileté války tato ves zanikla a v polovině 17. století sloužili její pozůstatky jako úkryt Petrovských zbojníků.

Zdroj: https://www.hrady.cz/na-kosteliku-lhota

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lhota_(Praha)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zanikla-ves-lhota-vidrholec-archeologicke-stopy-14727911

Dojmy: Velmi zajímavé místo s bohatou historií, které jsem bohužel nenafotil, jelikož jsem o něm nevěděl.

Mapa

Fotografie

×