logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Točná dům čp. 11 kaple sv. Václava

Točná - hradiště Šance

Informace

Navštíveno: 28. 8. 2022

Historie: Vrch Šance (385 m n. m. – nejvyšší bod laténských valů) byl spolu se sousedním vrchem Hradiště (391 m n. m.) součástí pravděpodobně největšího a nejznámějšího oppida na území Čech – Oppida Závist. Protože Keltové byli velcí válečníci, měli dobře propracovanou techniku opevňování. Základním článkem opevnění byl valovitý násep z kamenů a zeminy, který dosahoval šířky až 25 metrů. Na vrcholu valu stála ještě ochranná palisádová předprseň, vyrobená ze dřeva. Důležitým článkem byl také příkop táhnoucí se po celé délce severní strany opevnění kromě míst, která byla chráněna skálou. Příkop byl široký i přes deset metrů a dodnes je až čtyři metry hluboký. Tyto specifické opevňovací valy byly v laténské době (2. čtvrtina 1. stol. př. n. l.) pojmenovány šance. Odtud tedy název vrcholku i přírodní rezervace. Celé toto hradiště šance mělo rozlohu 15 ha a byla obraně připojeno k hradišti Závist někdy v 2. století př. n. l. Keltské osady byly stavěny v blízkosti vodního toku, tím je zde s největší pravděpodobností Břežanský potok. Jak již bylo řečeno, hradiště Šance patřilo k centrálnímu komplexu Závist. Domy zde byly tvořeny zejména polo zemnicemi (napůl zakopanými do země) a dřevěnými sruby, vyskytovaly se však i domy patrové a jedno větší stavení pro místního náčelníka. V takto velkém oppidu byla stavení uspořádána do ulic, v některých místech dokonce dlážděných. Oppidum mělo také svou malou svatyni. Zdejší opidum zaniklo někdy v době 1. století př. n. l., kdy bylo přepadeno Germánskými kmeny, které jej dobyli. Následně přestávalo toto hradiště ztrácet na významu, a tak bylo opuštěno a zaniklo. Na konci 19. století bylo toto hradiště objeveno a pojmenováno jako Komořanské hradiště, ale následně bylo zjištěno že se jedná o součást sousedního hradiště Závist.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ance_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Zdroj: https://www.archeopraha.cz/hradiste-nad-zavisti-sance-vysinne-opevnene-sidliste/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oppidum_Z%C3%A1vist

Dojmy: Velké hradiště, které bylo součástí mnohem většího hradiště.

Mapa

Fotografie

Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
Hradiště Šance, nacházející se u Točné
×