logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Usedlost Malvazinka usedlost Pernikářka

Smíchov - usedlost Nikolajka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Nikolajka je pražská usedlost nacházející se na Smíchově. Na místě tehdejší vinice ji nechal na konci 17. století v barokním slohu postavit JUDr. Antonín František Nikolai – adjunkt finančních úřadů, lichtenštejnský, eggenberský a schwarzenberský rada a zemský advokát. Usedlost byla kolem roku 1800 radikálně klasicistně přestavěna. V roce 1860 získala pozdně klasicistní vzhled, který si uchovala dodnes. Budova, jež byla zvýšena po stranách o jedno patro, má valbovou střechu a v průčelí balkon na hranolových pilířích. Místnosti v přízemí jsou valeně zaklenuty. V zahradě stojí kaplička s plechovou stříškou, v jejímž výklenku stojí dřevěná socha Panny Marie. V současné době je opravena a slouží bytovým účelům. Podle usedlosti se jmenuje ulice U Nikolajky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolajka

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-nikolajka-15269189

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×