logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov usedlost Koulka Usedlost Nikolajka

Smíchov - Usedlost Malvazinka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Malvazinka je usedlost v Praze 5-Smíchově v ulici U Malvazinky. Vinici v těchto místech koupil roku 1628 malostranský měšťan Tomáš Malvazy, po kterém získala vinice a později i usedlost jméno. V 19. století se rozšířila o sousední vinici Protivku, pojmenovanou od roku 1706 podle svého majitele staroměstského písaře Antonína Hynka Protivy. Barokní viniční usedlost byla vystavěna pravděpodobně v 17. či 18. století. Usedlost byla časem rozšířena na barokní hospodářský dvůr a kolem roku 1800 došlo k její klasicistní přestavbě do současné podoby. Roku 1840 ji vlastnil Jan Grein a v té době zde bylo kromě obytného domu několik hospodářských budov a skleník. K dalším stavebním úpravám došlo koncem 19. století a ve 20. století. Roku 1875 odkoupila smíchovská obec část pozemků pro výstavbu nového hřbitova jako náhradu za zrušený malostranský hřbitov. Pro hrobníka byl zřízen byt ve starém viničním domku, ve 20. století pak dostal hrobník domek nový. Po konci 2. světové války usedlost byla zkonfiskována a dostala se do vlastnictví státu, který sem umístil lůžkové oddělení Státního sanatoria Sanopz (Sanatorium poštovních zaměstnanců, založeno 1933) se sídlem v ulici Na Cihlářce č. 6, později přestěhované do nově postavené Nemocnice Na Homolce. Po roce 1989 areál získala Rehabilitační klinika Malvazinky. Patrová budova má valbovou střechu s vikýři, které dominuje věžička. Pozdně klasicistní fasáda má novobarokní prvky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malvazinka_(usedlost)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-malvazinka-15324896

Dojmy: Malebná usedlost, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×