logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Střížkov Svatojánský poplužní dvůr

Střížkov - škola

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Tato budova školy byla postavena v neorenesančním slohu pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století. Škola byla postavena jako patrová zdobená stavba krytá sedlovou střechou a neorenesančními štíty. Dodnes pak tato budova školy slouží svému původnímu účelu.

Dojmy: Krásná budova, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×