logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Střížkov pomník obětem 1. světové války škola

Střížkov - Svatojánský poplužní dvůr

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Svatojánský poplužní dvůr je hospodářská usedlost v Praze 8-Střížkově v ulici Střížkovská, na severním okraji nejstarší části obce. Tento barokní poplužní dvůr byl založen a vystavěn Svatojiřským klášterem na Pražském hradě, který jej zde nechal v pozdně barokním slohu v polovině 18. století vystavět. Již v době kolem 19. století byl tento poplužní dvůr klasicistně rozšiřován. V této době získal dvůr svou největší velikost, kdy se skládal z několika hospodářských stavení, obytné stavby a ohradní zdi. Ke dvoru pak patřily ještě rozsáhlé pozemky a pole, které sahali až k Ďáblicím. Po konci 2. světové války byl tento dvůr znárodněn a následně chátral. Nakonec byla většina tohoto dvora v 80. letech 20. století zbořena aby ustoupila panelákové zástavbě. Dodnes se tak dochovala pouze obytná patrová budova a k ní připojená hospodářská budova s dvoulodním klenutým prostorem v přízemí. Stavba rekonstruovaná roku 1989 byla nevhodně doplněna vestavěnými novodobými vikýři ve střeše. Nakonec prodělala tato stavba v roce 2015 celkovou rekonstrukci. Celý zbytek usedlost má pak tuto podobu. Původní obytné stavení je patrová zděná stavba s balkonem krytá polovalbovou střechou a hospodářské stavení je patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou.

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-svatojansky-popluzni-dvur/

Zdroj: https://svdvur.cz/o-nas/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/svatojansky-popluzni-dvur-18707050

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatoj%C3%A1nsk%C3%BD_poplu%C5%BEn%C3%AD_dv%C5%AFr

Dojmy: Velmi zajímavý pozůstatek dříve velmi rozsáhlého poplužního dvora.

Mapa

Fotografie

×