logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov pivovar Staropramen pomník Hany Kvapilové

Smíchov - Platan javorolistý v zahradě Kinských

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Kinského zahrada byla budována postupně v letech 1825 až 1861. V první etapě byla, podle plánů architekta Jindřicha Kocha, realizována spodní rovinatá část. Etapa probíhala do roku 1836 a mimo jiné bylo její součástí také vysazení tohoto platanu. V roce 1928 byla u stromu umístěna socha Čtrnáctiletá. Jejím autorem je sochař Karel Dvořák. Socha však byla poničena vandalem a později odcizena. Poté, co byla poznána jedním zákazníkem v jistém starožitnictví, byla zajištěna a uložena v depozitáři Muzea hl. m. Prahy. Plánuje se zhotovení kopie a její osazení na původní místo. 30. července 1998 byl strom pro svůj vzrůst, vysoký věk a jakožto dendrologicky cenný taxon vyhlášen jako památný. Strom byl v roce 2004 vybrán, jako jeden ze 13 jedinců, k odběru vzorků (semena, rouby a řízky) v rámci programu záchrany genofondu památných stromů. Dle měření v roce 2010 měl tento strom obvod kmene 546 cm, výšku 28 m a odhadované stáří bylo 180 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Platan_javorolist%C3%BD_v_zahrad%C4%9B_Kinsk%C3%BDch

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Platan_javorolist%C3%BD_v_zahrad%C4%9B_Kinsk%C3%BDch

Dojmy: Majestátní platan, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografie.

Mapa

Fotografie

×