logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Pickova vila Platan javorolistý v zahradě Kinských

Smíchov - pivovar Staropramen

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Pivovar Staropramen je pražský smíchovský pivovar společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. založený roku 1871. Roku 1869 bylo zrušeno propinační právo. Dne 4. června 1869 dostal místní podnikatelský výbor povolení založit akciovou společnost pro zřízení pivovaru na Smíchově. Zakladatelem byla Občanská záložna na Smíchově a členové její správní rady. Akciový kapitál nové společnosti činil 400 000 zlatých, mohl však být dle stanov zvýšen až k jednomu milionu zlatých. Nejzazší termín podání návrhu stavebního plánu pro nový pivovar byl stanoven na 10. října 1869. Tehdy byl vybrán plán inženýra Gustava Nobacka. V létě 1870 byla již výstavba značně pokročilá a v říjnu 1870 započala instalace strojů. 1. května 1871 byla uvařena první várka piva. V této obě bylo vystavěno v historizujícím slohu hlavní křídlo , kde byly byt správce, sládka a portýra. Další byl postavena druhá budova kde byla kvasírna a sklepy. Stroje dodaly firmy Kalous a Havelka, Rudolf Haase a Gustav Noback. V prvním roce výrobní činnosti dosáhl objem produkce necelých deset tisíc hektolitrů. Pivo se začalo prodávat od 15. července 1871. Významným krokem pro propagaci nového podniku bylo otevření restaurace Na Verandách na podzim roku 1871 a v roce 1880 návštěva císaře Františka Josefa I., který smíchovské pivo pochválil a podepsal se česky do pivovarské kroniky. Pivovar se od počátku své existence rozvíjel díky zavádění nových pokrokových technologií. Patřila mezi ně jedna z prvních stáčíren lahví v Rakousku-Uhersku (1876), umělé chlazení ve sklepích a spilkách na konci 19. století či modernizace a využití páry ve varně na počátku 20. století. V roce 1876 odebíralo smíchovské pivo 27 pražských hostinských, 9 karlínských hostinských, 16 smíchovských hostinských a 12 hostinských z širšího okolí Prahy. Roku 1884 se v pivovaru začalo vařit polotmavé pivo Granát. Když počátkem 20. století začala růst konkurence, zaregistroval si Staropramen roku 1913 svůj název jako ochrannou známku. V této době byl také pivovar rozšířen do své současné podobu. Zlatý věk pivovaru nastal v meziválečném období. Díky modernizaci se zařadil mezi elitu tří největších evropských pivovarů. Velký boom ukončila krize ve třicátých letech. V roce 1948 byl pivovar znárodněn, a tak během socialismu byl pivovar státním podnikem. Pivem zásoboval zejména Prahu a nejbližší okolí. V roce 1992 vznikla společnost Pražské pivovary a.s., jejímž kmenovým pivovarem byl od počátku právě Staropramen. V roce 2003 byla firma přejmenována na Pivovary Staropramen a.s. Její součástí je dnes také pivovar Ostravar.

Zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/28071/BPTX_2008_2_11210_0_129764_0_74425.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar_Staropramen

Dojmy: Velmi krásný areál pivovaru, který je postaven v historizujícím slohu.

Mapa

Fotografie

×