logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov lihovar Malostranský hřbitov

Smíchov - Malostranská vodárenská věž

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Původně na tomto místě byla vystavěna hrázděná vodárenská věž, která zde byla zřejmě postavena v roce 1502, aby zásobovala Malou Stranu pitnou vodou. Tato věž byla zbořena a na jejím místě byla mezi lety 1582 – 1596 vystavěna současná kamenná vodárenská věž v renesančním slohu. Během třicetileté války byla tato věž poškozena ale krátce na to byla opravena. V roce 1826 byla věž modernizována a přibylo zde čerpadlo inženýra Josefa Božka. Svému účelu pak tato věž sloužila až do roku 1886. Nakonec prošla věž mezi lety 1987 – 1988 rekonstrukcí podle plánů architekty Jindřišky Petříkové a během této rekonstrukce byla věž propojena se sousední budovou prosklenou chodbou. Tímto krokem pak získala tato věž svou současnou podobu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/malostranska-vodarenska-vez-14757687

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

Zdroj: https://www.hrady.cz/vodarenska-vez-malostranska-vodarna-petrzilkovska

Dojmy: Malebná a velmi stará vodárenská věž.

Mapa

Fotografie

×